06 360 158 77 [email protected]

MINDFULNESS VOOR KINDEREN

 

Sommige kinderen raken al weken voordat ze een presentatie moeten geven in de stress. Ze zijn bang dat de presentatie niet goed gaat. Achteraf valt het vaak reuze mee en maken ze zich er druk over dat ze zich vooraf zoveel zorgen hebben gemaakt. Je zorgen maken gebeurt vaak op de automatische piloot; je bent bezig met ‘doen’ en niet met het ‘zijn’ oftewel in het hier en nu. Tijdens de training mindfulness leren we de automatische piloot even uit te zetten om je bewust te worden wat je nu denkt en voelt. Hiervoor gebruiken we de metafoor van even de trappers van een fiets stil te houden.

Mindfulness is aandacht geven op een bijzondere manier: doelbewust, niet oordelend en in het hier en nu. Je kunt mindfulness alleen leren door het te doen. Om een vaardigheid goed te beheersen is het nodig dat er regelmatig geoefend wordt. De kinderen krijgen hiervoor elke week huiswerk mee dat ongeveer een kwartier per dag in beslag neemt.

 

Voor welke kinderen

De training is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die niet zo lekker in hun vel zitten en daar wat aan willen doen. Te denken valt aan: stemmings- of angstklachten, aandachtsproblemen en/of  stress.

Maar ook als je gewoon wilt leren mindful te zijn – meer bewust in het hier en nu wilt zijn – ben je van harte welkom.

Het belang van betrokken ouders/verzorgers

De ouders of verzorgers van de deelnemende kinderen worden betrokken tijdens de training om verschillende redenen.

  • Zoals eerder geschreven moet er regelmatig geoefend worden, het liefst dagelijks. Kinderen hebben over het algemeen onvoldoende zelfdiscipline en organisatievermogen om zelf dagelijks te oefenen en dit vol te houden. Hiervoor hebben ze hun ouders/verzorgers nodig die hen aansporen, motiveren, ondersteunen en eventueel belonen.
  • Het is zeker voor de jongere kinderen belangrijk om samen met de ouders of verzorgers te oefenen.  Dit biedt het kind steun en daarnaast kunnen de ouders/verzorgers eventueel helpen om de ervaringen schriftelijk vast te leggen in de map.
  • Iets oudere kinderen kunnen al wel zelfstandiger oefenen en vinden het vaak prettiger om de formele aandachtsoefeningen alleen te doen. De ouders of verzorgers kunnen dan afzonderlijk van de kinderen oefenen en hun ervaringen met de kinderen  onderling uitwisselen.
  • Het is belangrijk dat mindfulness binnen de omgeving breed gedragen wordt. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders/verzorgers. Daardoor is het niet waarschijnlijk dat kinderen succesvol mindfulness kunnen oefenen als hun ouders/verzorgers dat niet doen.
  • Het laatste kwartier van de kinderbijeenkomsten, d.w.z. nadat de kinderen een uur training hebben gehad, gaan de ouders/verzorgers met hun  kinderen gezamenlijk een aandachtsoefening doen, passend bij het thema van die week.

De training bestaat uit

  • een intakegesprek
  • drie ouderbijeenkomsten van circa anderhalf uur (De eerste twee zijn voorafgaand aan de kinderbijeenkomsten. De derde bijeenkomst vindt halverwege de training plaats.)
  • acht kinderbijeenkomsten van 75 minuten, waarbij de ouders in het laatste kwartier samen met hun kind(eren) mee doen
  • een evaluatiegesprek
  • een terugkombijeenkomst met zowel de kinderen als de ouders/verzorgers na ongeveer zes tot acht weken na de achtste kinderbijeenkomst

DE KOSTEN

De training voor kinderen bestaat uit drie ouderbijeenkomsten van één tot anderhalf uur, acht kinderbijeenkomsten van 75 minuten en een terugkom-bijeenkomst enkele weken na de achtste kinderbijeenkomst. Daarnaast vinden er een intake- en evaluatiegesprek plaats met het kind en zijn ouder(s) bij hem of haar thuis.

Het tarief voor de training mindfulness voor kinderen bedraagt voor de groepstraining € 285,- en voor de individuele training € 385,- (allebei de bedragen zijn incl. BTW).

Hierbij zijn inbegrepen:
· werkmap met hand-outs voor de kinderen en een map voor de ouder(s)
· usb-stick of cd’s met begeleide mindfulnessoefeningen
· overige attributen die tijdens de training gebruikt worden