06 360 158 77 [email protected]

WEERBAARHEIDSTRAINING / BIKKELS IN DE DOP

 

Doet het je pijn als je ziet:

♥ dat je kind zich op de kop laat zitten omdat hij of zij niet voldoende weerbaar is?

♥ dat je kind niet zichzelf durft te zijn bij leeftijdsgenootjes?

♥ dat je kind plotseling dingen die hij of zij eerst leuk vond, ineens stom, kinderachtig of wat dan ook vindt?

♥ hoe je kind van een vrolijk huppelend kind verandert in een zenuwachtig en teruggetrokken kind?

♥ dat je kind zich afzet tegen zijn of haar jongere broertje(s) of zusje(s)?

♥ dat je kind niet voor zijn eigen mening durft op te komen?

♥ dat je kind weinig zelfvertrouwen heeft?

 

Dan is de weerbaarheidstraining Bikkels in de Dop iets voor je kind.

 

Bikkels in de dop

is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar die zelfverzekerder willen worden.

De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur en één terugkombijeenkomst een aantal weken na de zesde bijeenkomst.

Er wordt na iedere bijeenkomst oefeningen meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

Vooraf aan de training spreek ik een intakegesprek af met jullie als ouders samen met jouw kind. Dit intakegesprek kan zowel bij jullie thuis als op mijn praktijk plaats vinden. 

Ik geef de training Bikkels in de Dop:

 • in een individueel traject,
 • als groepstraining met maximaal zes kinderen
 • en ook online.  

 

De thema’s die behandeld worden zijn onder andere:

 • Jezelf leren kennen: wat kan ik goed (mijn kwaliteiten) en wat minder (mijn uitdagingen).
 • Stress herkennen en inschalen met de stressmeter.
 • Gedachten herkennen.
 • Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten.
 • Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen zien (de 5 G’s).
 • Leren ontspannen en goed ademhalen.
 • Voor jezelf opkomen met een Bikkelhouding.
 • ‘Nee’ leren zeggen en omgaan met kritiek.
 • De drie Bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit.

praktische  informatie over de verschillende versies

 

♥ GROEPSTRAINING

Ik hanteer een groepsgrootte van maximaal zes kinderen. De kracht van een groepstraining is dat de kinderen naast hetgeen ik ze te bieden heb, ook van de andere kinderen leren.

De groepstraining kost € 200,00 (incl. BTW). Hierbij is inbegrepen:

 • een intake- en tevens kennismakingsgesprek
 • zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per keer
 • een terugkombijeenkomst een aantal weken na de zesde bijeenkomst
 • het boek Bikkels in de dop
 • een map/het Bikkel-Doe-Boek
 • na elke bijeenkomst per mail een ouderbrief met daarin wat er is behandeld tijdens de bijeenkomst en het huiswerk
 • na de derde bijeenkomst een telefonische tussenevaluatie met de ouder(s)
 • een certificaat van deelname aan de Bikkels in de dop training
 • wat lekkers te eten en te drinken

 

DE EERSTVOLGENDE GROEPSTRAINING START OP 31 MEI 2021

Deze training is van 15.00 tot 16.30 uur op maandag. De geplande data zijn: 31 mei; 7, 14 en 28 juni; 5 en 12 juli. De terugkomsessie zal een aantal weken later plaatsvinden en wordt in overleg met de ouders gepland.

 

 

♥ Individuele training

Wanneer een groepstraining niet geschikt is voor je kind om wat voor redenen dan ook, kan je kind ook deelnemen aan een individuele training Bikkels in de dop. Deze training is korter dan de groepstraining, namelijk vijf bijeenkomsten van één uur per keer. De bijeenkomsten vinden net als de groepstrainingen plaats in mijn praktijkruimte.  Ik vraag voor de individuele training  € 230,00 (incl. BTW) per training.